Y Geiriau ar y Stryd: Dathlu Treftadaeth Blaenau

Mae gan Blaenau Ffestiniog hanes deinamig a hunaniaeth ddiwylliannol unigryw, diolch i ddatblygiad dramatig ei chwareli llechi ynghanol tirwedd mwyaf trawiadol cefn gwlad Meirionnydd. O’i chyfoeth o dermau chwarelyddol, i lond bro o feirdd, llenorion a cherddorion, esgorodd creadigedd yr ardal ar dreftadaeth ddiwylliannol unigryw ac amhrisiadwy. Yn gyfuniad o’r traddodiadol a chyfoes, y gwledig a’r diwydiannol, cynhyrchodd y dreftadaeth hynod, a chwbl Gymreig, hon rai o ddywediadau ac ymadroddion mwyaf lliwgar ac unigryw yr iaith Gymraeg.

I gyfleu y cyfoeth diwylliannol hwn, casglwyd cannoedd o ddywediadau lleol a thermau chwarelyddol unigryw, cyfeiriadau hanesyddol, a dyfyniadau gan artistiaid yr ardal, gan ddewis detholiad ohonynt i’w cynnwys ar y bandiau llechi a welir o amgylch y stryd fawr. Cynhwyswyd hefyd ddywediadau cyfoes gan drigolion lleol, ac ymadroddion a grewyd mewn gweithdai gyda disgyblion ysgolion y plwy, er mwyn adlewyrchu hunaniaeth cyfoes y dref, yn ogystal â gobaith a dyheadau’r gymuned ar gyfer y dyfodol.

Yn ddathliad o ddiwylliant lliwgar y Blaenau, mae’r dywediadau wedi eu rhifo er mwyn eich annog i gerdded y stryd tra’n dysgu am y dreftadaeth unigryw hon. A thra’r ydych wrthi, be am daro i mewn i siopau a busnesau’r dref i weld be arall sydd gennym i’w gynnig. Chewch chi ddim eich siomi.

Llawrlwythwch fersiwn pdf o’r llyfr dehongli - cliciwch yma

Map