Llety - Gwely a Brecwast

 
Fferm Tyddyn Du Farm Switiau Moethus

S? Graddedig: *****
[ff]: 07867577522
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Gellilydan
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4RB
  • Switiau Ysgubor Preifat Hyfryd, Eang a Moethus. Ffenestri Patio a Gerddi?n edrych dros Eryri.
  • Lleoliad Parc Fferm Ymlaciol Unigryw.
  • Ysgubor-Hir - sw? dwy ystafell foethus a hynod ymlaciol, gyda phatio a gardd fawr ?.
 
Ty Gwledig Cae'r Blaidd

S? Graddedig: *****
[ff]: 01766 762 765
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Llan Ffestiniog
ger Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4PH

Mae Ty Gwledig Cae?r Blaidd yn Blasty Fictorianaidd gyda chymeriad nodedig, wedi?i leoli mewn 4 acer o goedwig a gerddi gyda golygfeydd panoramig dros Fro Ffestiniog a chadwyn Mynyddoedd y Moelwyn. Mae mewn lleoliad delfrydol gyda mynediad hawdd i fynyddoedd, y m?, cestyll, chwareli a rheilffyrdd trenau bach?

 
Gwesty Dolawel Guest House

S? Graddedig: ****
[ff]: 01766 830511
[e]: aphaveron1@sky.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Rhiwbryfdir
Rhiwbryfdir
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HS

Mae Gwesty Dolawel yn wely a brecwast ?4 Seren Croeso Cymru? rhestredig yng nghanol Eryri. Mae?r gwesty wedi?i leoli ar gyrion Blaenau Ffestiniog ar y ffordd i Fetws y Coed. Amgylchynir y Gwely a Brecwast gan Barc anhygoel a darluniadwy Cenedlaethol Eryri?

 
Bryn Elltyd

S? Graddedig: ***
Cysgu hyd at 12
[ff]: 01766 831356 / 07905 568127
[e]: info@ecoguesthouse.co.uk
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Gwesty Eco Bryn Elltyd
Tanygrisiau
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3TW

Mae Gwesty Eco Bryn Elltyd yn un o?r Gwely a Brecwast ecogyfeillgar, blaenllaw ac enillydd gwobrau yng Ngogledd Cymru. Gorwedda wrth droed cadwyn mynyddoedd y Moelwyn wrth ochr llyn, mae Gwely a Brecwast Bryn Elltyd yn ddelfrydol ar gyfer archwilio Eryri a gweddill Gogledd Cymru?

  • "The Hobbit" - cysgu 2
  • Twlc Mochyn - cysgu 2
  • Ystafell Arennig - cysgu 2 + gwely bync plentyn ar gael yn ? y gofyn
  • Ystafell Manod Mawr - cysgu 2
  • Ystafell Moelwyn Bach - cysgu 2
  • Ystafell Wrysgan - cysgu 2
  • We have 3 car charging points. All electric is made on site or from UK renewables. 100% carbon neutral.
 
Gwesty Isallt Guest House

S? Graddedig: ***
[ff]: 01766 832 488
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Stryd yr Eglwys
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HD

Wedi?i leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog, Eryri - mae Gwesty Isallt yn llety gwely a brecwast rhestredig tair seren ?Croeso Cymru?, nesaf at reilffordd Ffestiniog ac mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer teithio Parc Cenedlaethol Eryri. Taith fer o Bortmeirion a threfi Eryri - Betws-y-coed a Llanberis. Hefyd, taith fer o?r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru!

 

Noder os gwelwch yn dda: Nid yw?r eiddo canlynol wedi?u graddio, felly ni ellir gwarantu safon y ddarpariaeth. Nid yw?r Siambr Fasnach a Thwristiaeth yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am safon yr eiddo a restrir ar y wefan hon.

 
Pengwern Inn

[ff]: 01766 762200 or 07768615194
[e]: pengwerncymunedol@gmail.com
[g]: Cliciwch Yma
Cyfeiriad: Sqwar yr Eglwys
Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4PB

Mae'r Pengwern yn hen dafarn porthmyn sydd bellach yn eiddo ac yn cael ei redeg gan gymuned Llan Ffestiniog. Fe'i lleolir yn sqwar y pentref gerllaw's eglwys, yn edrych dros Ddffryn Ffestiniog yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Man delfrydol i aros ar gyfer crwydro gogledd Cyrmu a mwynhau gweithgareddau ac atyniadau'r ardal.