Celf a Diwylliant; O’r Graig

Ers ffyniant cloddio Llechi y 1800au, mae Blaenau Ffestiniog wedi mwynhau treftadaeth gyfoethog o greadigrwydd - o’i gorau i fandiau prês, telynorion dall i fandiau ‘reggae’ y presennol. Mae’n ffyniant o greadigrwydd! Byddai’n amhosibl rhestru popeth yma, ond yn fras:

Celf / Ffotograffiaeth / Cerflunwaith
Y mae’r Clwb Camera yn bodoli ers 1961 ac yn cyfarfod ar nosweithiau Mercher yn y Ganolfan, Blaenau Ffestiniog rhwng 7.30yh – 9.00yh (mis Medi – Ebrill).

Cyrsiau ym Melin Pant-yr-Ynn - Agor Calonnau a Meddyliau
Medi - Rhagfyr 2014
Bydd y Felin yn agored i'r cyhoedd fel rhan o Helfa Gelf ym mis Medi. Bydd gweithdai, sgyrsiau ac arddangosfa yno. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

David Nash
Y mae David Nash, cerflunydd sydd wedi sefydlu ym Mlaenau Ffestiniog yn un o artistiaid cyfoes gorau’r DU.

Gareth Parry
Y mae ei baentiadau wedi’u dylanwadu’n gryf gan y diwydiant llechi, tirwedd Ffestiniog a chwarelwyr yr ardal.

Maria Hayes
Gwaith dau ddimensiwn yw gwaith Maria, sy’n defnyddio amrywiol gyfryngau gan gynnwys peintio, printio, darlunio a chyfryngau cymysg. Caiff ysbrydoliaeth o dirwedd Gogledd Cymru ac yn y ffurf ddynol.

Ymwelwch â Chanolfan Greadigol y Gell i weld arddangosfeydd artistiaid lleol ac artistiaid eraill megis Roland George a Grŵp Celf Blaenau: www.cellb.org