Siambr

“Ar ran Siambr Fasnach a Thwristiaeth Bro Ffestiniog, rydym wrth ein bodd yn cael y cyfle hwn i gyflwyno Blaenau Ffestiniog i’r Byd trwy gyfrwng y wefan hon.

Mae cynnwys y wefan yn adleisio agweddau hanesyddol a diwylliannol hudolus Blaenau Ffestiniog. Amlyga hefyd y gweithgareddau, atyniadau, llety a busnesau lleol cyfredol sydd wedi’u lleoli o fewn dalgylch y Siambr.

O fewn y rhan hon o’r wefan gellwch ddarllen cofnodion blaenorol o’n cyfarfodydd deufisol ac ymgeisio i fod yn aelod. Croesewir aelodau newydd i ymuno â ni yn ein cyfarfodydd, er nad yw presenoldeb yn amod aelodaeth.

Cydnabyddir cyfraniad Blaenau Ymlaen a Chyngor Gwynedd yn hwyluso datblygiad y wefan hon.” - Andrew Roberts – Cadeirydd Siambr Fasnach a Thwristiaeth Ffestiniog (2012)

Yn yr adran hon o’r wefan, gellwch ganfod mwy am y canlynol:-

- Cofnodion
- Busnesau
- Sgiliau a Hyfforddiant
- Cofrestru

Cyfansoddiad cliciwch yma

Manylion cyswllt y pwyllgor fel a ganlyn:

  • Clare Britton – Cadeirydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Swydd Wag - Ysgrifennydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Alister Haveron – Swyddog Gwefan y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Alan Wheal – Trysorydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Gaile Weir – Swyddog Aelodaeth - e-bost
  • Gail Jordon - Swyddog Marchnata - e-bost