Cysylltu â ni

Manylion Cyswllt fel a ganlyn:

  • Kevin Baldwin – Cadeirydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Swydd Wag - Ysgrifennydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Malcom Chambers – Swyddog Gwefan y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Clare Britton – Trysorydd y Siambr Fasnach a Thwristiaeth - e-bost
  • Sue Roberts – Swyddog Aelodaeth - e-bost