Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae rheilffordd Dyffryn Conwy, sy’n rhan o’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol, yn rhedeg ochr yn ochr ag un o brif afonydd Cymru, sef yr afon Conwy gan barhau ar hyd glannau cythryblus yr afon Lledr ar ôl ei chydlifiad gyda’r afon Conwy ym Metws-y-coed.

O’r funud y byddwch yn gadael Llandudno hyd nes y byddwch yn cyrraedd Blaenau Ffestiniog bydd amrediad syfrdanol o olygfeydd yn ymagor o flaen eich llygaid, o gastell hynafol Conwy, drwy foryd sy’n gyfoethog o fywyd gwyllt, hyd at lethrau esmwyth sy’n troi’n greigiau mawreddog wrth i’r trên groesi’r afon Lledr dros bont drawiadol Gethin.

Cewch gipolwg ar dirweddau lledrithiol, castell urddasol Dolwyddelan o’r 12fed ganrif, llwybrau a chwareli hynafol, fforestydd a chopaon uchel Eryri cyn ichi fynd i mewn i grombil y mynydd cyn ymddangos rai munudau’n ddiweddarach yn nhirwedd diwydiannol hynafol a mawreddog Blaenau Ffestiniog, canolbwynt y diwydiant chwarela a mwyngloddio.

Mae rheilffordd Dyffryn Conwy sy’n 27 milltir o hyd yn cynnig un o’r teithiau trên prydferthaf ym Mhrydain.

Am ragor o wybodaeth am ddiwrnod allan gwerth chweil ymwelwch â gwefan Conwy Valley Line