Diwylliant

Mae’r ffaith y gall Blaenau ymffrostio bod ganddi ddau gôr meibion a sawl grŵp pop blaenllaw iawn yn adlewyrchiad o natur amrywiol y dref a’i phobl, lle mae’r traddodiadol a’r cyfoes, yr harmonïau hen a newydd, yn plethu i’n gwneud yn falch o fod yn Gymry.

Ers ffyniant cloddio Llechi y 1800au, mae Blaenau Ffestiniog wedi mwynhau treftadaeth gyfoethog o greadigrwydd - o’i gorau i fandiau prês, telynorion dall i fandiau ‘reggae’ y presennol. Mae’n ffyniant o greadigrwydd! Byddai’n amhosibl rhestru popeth yma, ond yn fras:


Cwmorthin; Mim Twm Llai, Sbensh

 

Anweledig Dawns y Glaw
 

 

Cor Meibion y Brythoniaid – Male Voice Choir

 

The Abyssinians at Cell B, Blaenau Ffestiniog 23 March 2011

 

The Brythoniaid Male Voice Choir