Datblygiadau

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ni yn Ffestiniog gyda nifer o weithgareddau adfywio cyfredol a gaiff eu harwain gan y gymuned, ac mae’r sector breifat yn ymglymedig – mae Blaenau yn torri cwys iddi ei hun i’r dyfodol.

Gellir canfod gwybodaeth am ddatblygiadau canol y dref ar wefan gwynedd.gov.uk/blaenauymlaen.

Yn yr adran hon o’n gwefan cewch wybod mwy am y canlynol:-

- Canol y Dref
- Gweithgareddau Awyr Agored
- Arall
- Buddsoddi
- Cymryd Rhan