Symud o Gwmpas

Gyda chanolbwynt cludiant cyhoeddus cyfleus yng nghanol y dref sy’n cysylltu Rheilffordd Ffestiniog a gwasanaethau tir mawr Trenau Arriva Cymru gyda sawl llwybr bws yn yr ardal, ni allai teithio o gwmpas fod yn haws. Gellwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth am amserau cludiant cyhoeddus o fewn ac o amgylch y dref, neu i gynllunio ymlaen, dyma rai o wefannau defnyddiol:

Mae gennym hefyd wasanaethau coetsis a thacsis cyfeillgar a chynorthwyol yn gweithredu yn yr ardal, sydd yn gallu ateb eich holl ofynion cludiant.

Coetsis Hafan Coaches
tel: 01766 832126

Tacsis a Choetsis John's Taxis & Coaches
81 Ffordd Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AF
ffôn: 01766 831781

Tacsi Nevs' Taxis
hyd at 16 sedd – hurio preifat
Bodefryd, Ffestiniog, LL41 4LR
ffôn: 01766 762465

Tacsi Traws-Gwlad Taxis
bws mini 16 sedd – hurio preifat
ffôn: 07833950988