Cymdeithas Hanes

Ffurfiwyd Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog yn 1981 gan nifer o gyfeillion oedd â diddordeb dwfn yn hanes yr ardal. Cymaint oedd eu diddordeb yn yr hanes fel iddynt benderfynu cyhoeddi cylchgrawn blynyddol fyddai’n darparu pob math o hanesion am yr ardal, ac enw’r cylchgrawn yw Rhamant Bro. Bu’r gymdeithas a’r cylchgrawn yn fodd i ddifyrru ac addysgu llawer o bobl dros y blynyddoedd. Wrth gyrraedd carreg filltir bwysig yn hanes y gymdeithas, sef dathlu pen blwydd yn 25 oed, trefnwyd arddangosfa yn y dref yn cynnwys delweddau ac arteffactau diddorol. Bu’r arddangosfa’n llwyddiant ysgubol ac o ganlyniad cynhelir arddangosfa flynyddol yn Nhŷ Mawddach ar y Stryd Fawr.

Mae trysorfa gudd o storïau a gwybodaeth i’w rhannu am orffennol yr ardal ac mae arddangosfa’r Gymdeithas Hanes yn lle gwych i ddysgu mwy am yr hanes cyfoethog hwn. Trefnir a rheolir yr arddangosfa gan wirfoddolwyr a cheir casgliad godidog o arteffactau, storïau a lluniau. Mae ar agor yng nghanol y dref o fis Mai i fis Medi bob blwyddyn. Galwch i mewn pan ar eich taith, mae’n rhad ac am ddim ac ni chewch eich siomi.