Llechwedd

Ceudyllau Llechi Llechwedd

Ewch ar y trên yn ddyfn i mewn i'r pwll ac  i'r gorffennol ar ein taith danddaearol ysblennydd NEWYDD!

Mae Tywyswyr lleol yn mynd â chi drwy'r ceudyllau enfawr i brofi bywyd teulu Fictoraidd yn eu gwaith.

Tra eich bod yma, gallwch archebu eich arwydd tŷ eich hun, a mi gewch rhoi cynnig ar y sgiliau hynafol o hollti llechi.

 

 

 • Tywyswyr teithiau Lleol
 • Ceudyllau Newydd
 • Dysgwch o lygad y ffynnon am ein etifeddiaeth Fictoraidd
 • Amgueddfa am ddim
 • Bwyd blasus yn y Caffi
 • Nwyddau Cartref Llechi Gymraeg Llechwedd
 • Emporiwm Fictoraidd newydd Ar Agor Nawr

Zip World

 • Zip World Titan – Yn dod a’r parth zip mwyaf yn y byd, gyda dros 8km o wifrennau zip – rhannwch y profiad gyda ffrindiau.  Caiff pedwar unigolyn hedfan dros y tirweddau anhygoel. 
 • Bounce Below – Y maes chwarae tanddaearol cyntaf yn y byd o’I fath! Mae’r profiad swreal o ‘Bounce Below’ wedi ei greu mewn agoriad segur hanesyddol sydd wedi ei osod a rhwydi bownsio enfawr i neidio o gwmpas ynddynt ac sy’n wahanol i unrhyw beth a welwyd o’r blaen yn y byd.
  Mae’r rhywydi trampolin anferth yn hongian ar wahanol lefelau o fewn dwy agoriad helaeth ac yn cysylltu at ei gilydd gan rodfeydd a sleidiau.

  Ymwelwch â’n gwefan am fanylion pellach - cliciwch yma