Lleoliad

Cyfeirwyd at Blaeneu Ffestiniog yn aml fel calon Park Cenedlaethol Eryri, gan ei fod wedi leoli mewn ardal perffaith i archwilio’r oll sydd ar gael o fewn y parc golygfaol.  Yng nghanol y dref, sydd wedi ei leoli yng Ngwynedd, mae hwb trafnidiaeth cyhoeddus cyfleus sy’n cysylltu Rheilffordd Ffestiniog gyda Rheilffordd tir mawr, Trenau Arriva Cymru a sawl cylchdaith bws yn yr ardal. Mae teithio o gwmpas yn hawdd. Felly ystyriwch Blaenau Ffestiniog fel canolbwynt wych os ydych am chwilota’r Parc Cenedlaethol Eryri a’i amrywiaeth eang o atyniadau.

Tref cymharol ifanc yw Blaenau Ffestiniog, a chafodd ei hadeiladu yn y 18fed ganrif yn dilyn darganfyddiad o wythien o lechen gwerthfawr yn yr ardal.  Ond mae Plwyf Ffestiniog yn dyddio canrifoedd cyn hynny.  Gwelir olion hynafol gyda rhai safleoedd yn dyddio yn ôl i’r oes Efydd a Haearn, a mae tystiolaeth bod y Rhufeiniaid hefyd wedi byw yn lleol.

Fel tyst i wreiddiau hanesyddol Cymraeg yr ardal, mae rhai enwau lleoedd yn deillio o’r chwedlau Cymreig enwog Y Mabinogion. Ewch am dro plesurus ar hyd rhai o’r llwybrau a darganfyddwch y dyffrynoedd enwog Cwm Bowydd, Cwmorthin, Cwm Teigl a Chwm Cynfal - bob un a’i nodweddion hanesyddol arbennig a golygfaoedd trawiadol. Bu Sarn Helen, hen ffordd Rhufeinig sy’n traeddio am ychydig filltiroedd yn yr ardal yn atgoffa o’r Llengoedd Rhufeinig yn cyrraedd Tomen-y-Mur, sef hen wersyll Rhufeinig sefydlwyd tua’r 2il neu 3ydd ganrif A.D.


Gweld Map Mwy 

Bu Blaenau Ffestiniog yn enwog fel ‘brif cynhyrchiwr llechi Cymru’ gyda’i harddwch cymhellol ei hun. Gweler domenydd trawiadol o wastraff chwarelu yn gorwedd ar ochrau llethrau serth y mynyddoedd, ac yn gweddu’n ddi-dor efo harddwch mawreddol Eryri. Cewch ymweld a hanes unigryw Blaenau Ffestiniog yng Ngheudyllau Llechi Llechwedd, neu ewch am dro ar hyd lein fach Rheilffordd Ffestiniog ar y tren stem i Borthmadog. Hefyd, cewch antur arbennigol ar gefn beic mynydd ar lethrau lawr allt Antur ‘Stiniog, a bydd llwybr sy’n addas i deuluoedd fwynhau ar gefn beic yn agored o amgylch Llyn Tanygrisiau erbyn diwedd 2013.  Mae gwaith adnewyddu canol y dref ar fin gorffen, sydd wedi cael effaith eithriadol i wella’r cynnig o siopau, bwytai, caffis a thafarndai yn y dref.  Hefyd mae ystod eang o lety, gwely a brecwast, gwestai bach a gwestai hunan-ddarpar o safon yn yr ardal.

Mae'r dref yn ymfalchio mewn cyfuniad unigryw o hanes naturiol, harddwch, diwylliant a bwrlwm, sy’n gorwedd yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri. Estynnir croeso cynnes i chi ddod i chwilota’r dref gyda'i dirwedd o fynyddoedd garw, dyffrynnoedd hardd, llynnoedd tawel a rhaeadrau ysblenydd.


Gyda chanolbwynt cludiant cyhoeddus cyfleus yng nghanol y dref sy’n cysylltu Rheilffordd Ffestiniog a gwasanaethau tir mawr Trenau Arriva Cymru gyda sawl llwybr bws yn yr ardal, ni allai teithio o gwmpas fod yn haws. Gellwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth am amserau cludiant cyhoeddus o fewn ac o amgylch y dref, neu i gynllunio ymlaen, dyma rai o wefannau defnyddiol:

Mae gennym hefyd wasanaethau coetsis a thacsis cyfeillgar a chynorthwyol yn gweithredu yn yr ardal, sydd yn gallu ateb eich holl ofynion cludiant.

Coetsis Hafan Coaches
tel: 01766 832126

Tacsis a Choetsis John's Taxis & Coaches
81 Ffordd Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AF
ffôn: 01766 831781

Tacsi Nevs' Taxis
hyd at 16 sedd – hurio preifat
Bodefryd, Ffestiniog, LL41 4LR
ffôn: 01766 762465

Tacsi Traws-Gwlad Taxis
bws mini 16 sedd – hurio preifat
ffôn: 07833950988