Arall

‘Velorail’
Mae Antur Stiniog yn bwriadu datblygu’r llinell reilffordd sy’n segur rhwng Blaenau Ffestiniog a Thrawsfynydd.

Mae’r prosiect ‘Velorail’ a gynlluniwyd gan Antur Stiniog yn unigryw ac arloesol, gan nad oes cyfleuster o’r fath yn bodoli yn y DU. Mae gan Ffrainc 36 ‘Velorail’ ledled y wlad, gyda thros hanner ohonynt yng Ngogledd Ffrainc sydd â hinsawdd debyg i’n un ninnau (o’i gymharu â De Ffrainc). Mae atyniadau ‘Velorail’ eraill yn bodoli yn Sbaen, yr Iseldiroedd, yr Almaen, Rwsia, yr Eidal a Gweriniaeth Tseic. Mae’r cysyniad yn defnyddio technoleg beicio gynaliadwy, carbon isel i yrru cerbyd wedi’i addasu ar hyd lein reilffordd segur, gan gynnig atyniad teuluol yn yr awyr agored, sydd yn lân, bywiog and yn galluogi’r defnyddiwr i fwynhau golygfeydd anhygoel cefn gwlad o amgylch. Drwy fod yn uchelgeisiol, mae Antur Stiniog yn gobeithio rhedeg atyniad ‘Velorail’ llai o Flaenau Ffestiniog i Lan Ffestiniog erbyn mis Medi 2012.