Sector Awyr Agored

Mae pobl Ffestiniog wedi penderfynu, y gellir adfywio’r tirlun ôl-ddiwydiannol, a’i drawsnewid yn rhywbeth y gall y gymuned barhau i fod yn falch ohono am genedlaethau lawer i ddod. Fel hyn felly y ganed Antur Stiniog ac o ddatblygiadau Antur Stiniog ceir cyfleoedd i ddatblygu busnesau sy’n darparu ar gyfer y sector awyr agored yn yr ardal.

Menter gymdeithasol yw Antur Stiniog, sydd â’r dasg, nid yn unig o wneud y defnydd gorau o’r tirlun, ond hefyd i hyfforddi pobl leol i ddatblygu’n dywyswyr gweithgareddau awyr agored, fel y gallant o bosib - neu hyd yn oed greu - gwaith yn yr ardal sydd wedi wynebu cyni economaidd sylweddol yn ystod y degawdau diweddar. Mae ffyrdd y chwarelwyr yn cael eu trawsnewid yn llwybrau beicio mynydd; mae llethrau mynyddoedd gyda gwastraff llechi yn darparu llwybrau ar gyfer cerdded a rhedeg (mae Ras y Moelwyn yn atyniad mawr bob mis Ebrill); ac mae trafodaethau wedi’u cynnal gyda Network Rail i drawsnewid llinellau rheilffyrdd segur yn ‘Velorails’ - system reilffordd pŵer pedal a fydd yn cynnig dull anghyffredin (a llawn hwyl) i ymwelwyr gael archwilio’r Fro. Bydd y ‘Velorail’ yn ymddangos yn fuan!

Mae diwydiant yn mynd a dod, mae’n wir. Pan ddaw, daw ag economi ffyniannus a llewyrchus, ond pan ddiflanna, gall adael tirlun creithiedig ar ei ôl - y bydd rhyw gredadun yn gorfod clirio ar ei ôl bob amser. Ond mewn trefi fel Blaenau Ffestiniog, lle mae’r gymuned yn gweithio fel un corff, cyn pen dim: fel ffenics yn codi o’r lludw, ni chaiff y Fro ei sathru, ac mae’r her o ailddyfeisio ac adfywio yn gyfle rhy dda i’w golli. Cysylltwch ag Antur Stiniog heddiw i drafod syniadau, maent ar gael i’ch cynorthwyo gyda syniadau a mentrau busnes a gallant eich arwain i’r cyfeiriad cywir.