Portmeirion

PortmeirionY mae Portmeirion yn un o atyniadau twristaidd amlycaf Cymru, gyda pharcio am ddim, teithiau tywys a sioe glyweled ddi-dâl, chwe chaffi a bwyty, hanner dwsin o siopau, gerddi a thraethau - y lle i fynd am ddiwrnod perffaith i’r teulu cyfan.

Y mae’r pentref wedi’i amgylchynu gan goetir egsotig sydd â llwybrau coetir hawdd i’w dilyn a llwybrau arfordirol.

Mae Portmeirion yn agored yn ddyddiol, bob dydd o’r flwyddyn, rhwng 9.30yb - 7.30yh. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

Ymwelwch â’n gwefan am fanylion pellach os gwelwch yn dda.