Rheilffordd Ffestiniog

Ffestiniog RailwayAdeiladwyd Rheilffordd Ffestiniog yn wreiddiol i gludo llechi o chwareli Blaenau Ffestiniog, ond heddiw mae’n eich arwain ar daith 13½-milltir o Flaenau Ffestiniog i dref brysur Porthmadog. Mae ein trenau hanesyddol yn disgyn 700 troedfedd o’r mynyddoedd trwy borfeydd tawel a fforestydd godidog, heibio llynnoedd a rhaeadrau, o amgylch troadau tynn a throellog sy’n glynu wrth ochr y mynydd neu’n twneli trwyddo. Darganfyddwch pam fod peirianwyr o bob rhan o’r byd wedi ymweld â Ffestiniog i gael gweld sut y dylid ei wneud.

Ym Mhorthmadog, gellwch gysylltu â Rheilffordd Ucheldir Cymru, sef rheilffordd fwyaf newydd Eryri. Y mae trenau’n dechrau’r daith olygfaol 25 milltir o Borthmadog i islaw waliau’r castell yng Nghaernarfon. Mae’r trenau - a dynnir gan locomotifau stêm trenau bach mwyaf pwerus y byd - yn dringo o lefel y môr drwy Fwlch ysblennydd Aberglaslyn hyd at dros 650tr ar odrau’r Wyddfa, cyn disgyn yn ddramatig i lawr y llechwedd ger Llyn Cwellyn i gyrraedd Waunfawr ac ymlaen i Gaernarfon.

Gweler ein gwefan am amserlenni manwl a phrisiau.