Canol y Dref

Pillars on StepsMae Canol y Dref yn cael ei ailddatblygu i wella’r modd y mae’r dref yn gweithredu fel lleoliad. Mae’r gwaith yn cynnwys creu mynedfeydd, gan ddathlu’r deunyddiau lleol gorau a chefnogi siopau trwy gyfrwng grantiau o hyd at 75% i wella tu blaen eu siopau.

 

Blaenau YmlaenBlaenau Ymlaen

Beth yw Blaenau Ymlaen?
Ffurfiwyd Blaenau Ymlaen fel grŵp gwirfoddol i ddod â gwahanol grwpiau adfywio a chynlluniau ynghyd. Mae’n cyfarfod bob deufis ac mae croeso cynnes i bawb.

Pam canol y dref?
Bu Blaenau Ymlaen, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus i dderbyn cyllid ERDF Ewropeaidd ar gyfer adfywio canol trefi, ac ni ellir defnyddio’r arian ar gyfer unrhyw beth arall. Mae gennym nifer sylweddol o siopau gwag. Mae poblogaeth yr ardal yn gostwng 2.5% yn flynyddol gyda llawer o bobl yn symud i ffwrdd i weithio. Mae’r prosiect yn gysylltiedig â chynllun Antur Stiniog i ddatblygu gweithgareddau awyr agored yn yr ardal. Hefyd, mae angen i ni wneud y gorau o’r ymwelwyr sy’n cyrraedd Blaenau ond sy’n dychwelyd i Borthmadog heb ymweld â’r dref.

Cliciwch Yma i lawr lwytho gwybodaeth bellach am Blaenau Ymlaen.
Cliciwch Yma i ymweld â thudalen gwe Blaenau Ymlaen Cyngor Gwynedd.

Fideo 2 yn dilyn y datblygiadau

 

Blaenau Ffestiniog - Adfywio - Cwblhau y Gwaith