Llwybrau Cerdded

Y mae Bro Ffestiniog yn brolio ystod eang o lwybrau cerdded gyda golygfeydd syfrdanol, sydd yn aml ymhell o’r torfeydd o ymwelwyr sy’n heidio i ardaloedd eraill o Eryri, ac sydd o bosib yn fwy enwog. Mewn gwirionedd mae gan Ffestiniog y llwybrau troed gorau yn Eryri, dewiswch lwybr o’r rhestr isod, mae rhywbeth yno at ddant pawb.

 

This letterbox serves as the 'host' geocache for the Cwmorthin & Rhosydd Earthcache and Letterbox Trails. It contains all the details you need for the trails - cliciwch yma am fwy

Llechwedd/ Canolfan Antur Stiniog i ganol y dref - Wedi dilyn y Stryd yr Eglwys i’w therfyn, awn ymlaen heibio'r cylchfan ac i fynygyda'r cae rygbi ar ein chwith a rhes Llwyn y Gell ar y dde - cliciwch yma am fwy

Llwybr Barddoniaeth – Dilynwch y llwybr barddoniaeth o gwmpas y dref gan ddysgu am hanes a diwylliant yr ardal wrth i chi gerdded. Taith syml, addysgiadol a gwahanol - cliciwch yma am fwy

Llwybr Cwm Bowydd, Llwybr Cylchol Llwybr Cwm Bowydd , Llwybr Cylchol Taith fer o tua 2 km sy’n cynnwys gweld rhai o’r adeiladau pwysicaf yn hanes y dref, coetiroedd llydanddail a golygfeydd o fynyddoedd cadwyn y Moelwynion a’r Manodau a bro Cwmbowydd.*

 

 

Gweld Taith Drefol - Blaenau Ffestiniog - Urban Walk (Cwm Bowydd) mewn map mwy

 

* Noder: Canllaw bras yn unig yw’r map hwn. Dylech ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r map Arolwg Ordnans perthnasol wrth gerdded y llwybr.

 

Blaenau Ffestiniog - Llwybr Trefol - taith gylchol sy’n dechrau ac yn gorffen yng nghanol y dref..*

Llwybr Trefol; gydag ychydig o hanes a phensaernïaeth leol yn gynwysedig, heb sôn am bwysleisio lle y cynhelir gweithgareddau awyr agored cyfredol … y gellwch chi eu mwynhau yn ystod, neu ar ôl y daith.

Hyd: 2.5 milltir, gellir ei lleihau i 1.5 milltir.
Addasrwydd: Mae’r daith ar balmentydd, ffyrdd neu lwybrau gwastraff llechi . Addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau. 

 

 

Gweld Taith Drefol mewn map mwy

 

* Noder: Canllaw bras yn unig yw’r map hwn. Dylech ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r map Arolwg Ordnans perthnasol wrth gerdded y llwybr.

Llwybr Moelwyn, Manod + Cwm Bowydd - Llwybr y Moelwynion, Manod a Chwm Bowydd – Taith gylchol sy’n dilyn ffyrdd a llwybrau tarmac llai.

Llwybr gyda golygfeydd syfrdanol o’r Moelwynion, Manodau a bro Cwmbowydd, yn mynd heibio adeiladau hanesydd a rhai newydd.

 

 


Gweld Taith Moelwynion, Manod & Cwm Bowyddw - Walk mewn map mwy

 

* Noder: Canllaw bras yn unig yw’r map hwn. Dylech ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r map Arolwg Ordnans perthnasol wrth gerdded y llwybr.

Ffordd Bro Ffestiniog – Ffordd Bro Ffestiniog - Mae Ffordd Bro Ffestiniog yn llwybr 18 milltir o hyd sydd yn mynd i fyny un ochr i’r fro yna ymlaen i’r ucheldiroedd y tu ôl i Manod cyn disgyn i lawr i’r Blaenau, ac i lawr yr ochr arall i ailymuno â’r llwybr arfordirol. Byddwch yn cael eich syfrdanu gan yr hyn sydd i’w weld mewn amser mor fyr!

Llwybr Rhaeadr Cynfal *

 

* Noder: Canllaw bras yn unig yw’r map hwn. Dylech ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r map Arolwg Ordnans perthnasol wrth gerdded y llwybr.

Llwybrau Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair *

 

* Noder: Canllaw bras yn unig yw’r map hwn. Dylech ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r map Arolwg Ordnans perthnasol wrth gerdded y llwybr.

Llwybr: Tanygrisiau - Cwmorthin - Rhosydd Quarry - Moel yr-hydd - West Twll - Moelwyn Mawr North Top - Moelwyn Mawr - Craigysgafan - Moelwyn Bach - Llyn Stwlan - Tanygrisiau.

Cliciwch yma am fanylion